•   
  •   
  •   
Годишно счетоводно приключване
Годишно счетоводно приключване
  Годишно счетоводно приключване

Предлаганата от нас услуга по годишно счетоводно приключване включва:
 
• годишно приключване на счетоводните регистри и потвърждение на салда по сметки;
• съдействие при извършване на годишна инвентаризация на стоки и активи;
• изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗДДФЛ и ЗКПО и тяхното подаване в НАП;
• изготвяне и представяне на годишни финансови отчети, приложенията към тях и тяхното подаване в НСИ;
• изготвяне и представяне на годишни финансови отчети и приложенията към тях за Търговски регистър.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”