•   
  •   
  •   
Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
Регистрация и дерегистрация по ЗДДС
  Регистрация и дерегистрация по ЗДДС

Предлаганата от нас услуга по регистрация и дерегистрация по ЗДДС включва:
 
• консултация и съдействие за необходимостта за регистрация или дерегистрация по ЗДДС;
• изготвяне и подаване на необходимите документи за регистрация и дерегистрация по ЗДДС пред НАП;
• получаване на Акт за регистрация или дерегистрация по ЗДДС от НАП.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”