•   
  •   
  •   
Финансови консултации
Финансови консултации
  Финансови консултации

Ефективното планиране, оценка и контрол на дейността и инвестициите е от решаващо значение в съвременната динамично променяща се бизнес среда. За тази цел предлагаме на компаниите услуги за финансов анализ, прогнозиране и оценка на бизнеса.
Консултациите, които предлагаме обхващат следните области:
 
• анализ на финансови отчети;
• измерване на резултатите от дейността;
• финансово планиране и прогнозиране;
• капиталово бюджетиране;
• предпроектни проучвания;
• оценка на финансови инструменти, проекти и компании.
.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”