•   
  •   
  •   
HR консултации
HR консултации
  HR консултации

Консултациите в сферата на човешките ресурси имат за цел да съдействат на клиентите ни  да растат, да стават по-силни и по-конкурентноспособни. 

Екипът ни разполага със специалисти, готови професионално и задълбочено да Ви консултират по отношение на:

• подбор на персонал-дефиниране на позицията, стратегия за привличане на таланти, канали за търсене, методи на тестване, избор на правилния кандидат;
• управление на персонал-изготвяне на стратегии за задържане, мотивиране, ангажираност, удовлетворение и развитие на служители;
• оценка на персонал-изготвяне на системи и техники за оценяване на служители и ръководители с цел тяхното задържане, мотивиране, ангажираност, удовлетворение и развитие;
• администриране на персонал-изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване, длъжностни характеристики, правилници за трудов ред и дисциплина, за работна заплата, инструкции за работа и други, свързани с трудовите правоотношения.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”