•   
  •   
  •   
Проучване и анализ на пазара
Проучване и анализ на пазара
  Проучване и анализ на пазара

За да бъдете успешни, когато стартирате нова инициатива, кампания или проект, е необходимо да бъдат съобразени и отработени много подробности. Ние ще Ви бъдем полезни като разработим професионален бизнес анализ, използвайки доказани и добри практики и методологии. Нека заедно дискутираме и обсъдим коя от тях най-добре ще обслужи и отговори на Вашите нужди и ситуация.

Ние съдействаме на  компании, които имат за цел да инвестират в даден сектор, да добият информация за състоянието на пазара, съществуващата конкуренция, пазарните дялове и тенденциите. Заедно ще разработим стратегии за развитие на бизнеса, които отчитат съществуващи и бъдещи рискове, както и оползотворяване на различни възможности.

Ние можем да изготвим за вас Отраслов анализ, представящ насоки в развитието на различни сектори на икономиката като полезна основа за взимане на предприемачески решения. 

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”