•   
  •   
  •   
Бизнес планиране
Бизнес планиране
  Бизнес планиране

Ако имате ясни цели за развитие ние можем да изготвим за Вас:
 
• стратегически бизнес план, който ще допринесе за осъществяването на Вашите цели и извличането на конкурентни предимства;
• система за оценка на изпълнението за по-бързо и по-ефективно постигане на Вашите цели и по-ефективно разпределяне на Вашите ресурси;
• проучвания за жизнеспособност, изследване на способността на компанията да изпълни поставените цели с оглед на краткосрочните и дългосрочните й задължения;
• проучване на възможността за инвестиции от търговска и финансова гледна точка. Целта на проучването е да подпомогне процеса на вземане на решения, когато се стигне до решение за стартиране или спиране на инвестиции.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”