•   
  •   
  •   
Регистриране на дружество
Регистриране на дружество
  Регистриране на дружество

Ако сте решили да стартирате бизнес в България, една от възможностите е да регистрирате търговско дружество в Агенция по вписванията. Собственик на капитала може да бъде българско или чуждестранно физическо или юридическо лице. Формата на дружеството може да бъде различна, като най-често се правят регистрации на ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност) и ООД (дружество с ограничена отговорност). 

Ние можем да направим бърза и професионална регистрация на Вашето дружество в Търговския регистър на Агенция по впсиванията, като стъпките за това са следните:

• първоначални разговори/консултации във връзка с регистрирането на дружеството;
• избор и запазване на име на дружеството;
• подготовка на всички необходими документи за регистрацията и съдействие за предпиемане на предварителните действия по регистрацията;
• входиране на документите в Търговския регистър и получавнане на готовата регистрация.
 
Освен регистрации на новоучредени дружества, за Вас ние извършваме и пререгистрации и промени на декларираните обстоятелства, като изготвяме и подаваме в Агенция по вписванията необходимите за съответната цел документи.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”