•   
  •   
  •   
Издаване на служебен номер
Издаване на служебен номер
  Издаване на служебен номер

Предлаганата от нас услуга по издаване на служебен номер включва:
 
• консултации  във връзка с  особеностите, свързани с осигуряването и данъчното облагане на чуждестранно физическо лице в България;
• изготвяне и подаване на необходимите документи за издаване на служебен номер на чуждестранно физическо лице от НАП;
• изготвяне и подаване на необходимите документи за издаване на служебен номер на чуждестранно юридическо лице от НАП;
• назначаване и осигуряване на чуждестранно физическо лице на трудов договор в България;
• назначаване и осигуряване на чуждестранно физическо лице на договор за управление в България.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”