•   
  •   
  •   
Условия за ползване
Условия за ползване
  Условия за ползване

Сайтът на Лотос-45 ЕООД е интернет сайт, който предоставя информация на потребителите до услугите, които предлагаме.
  
Достъпът до каквато и да е информация, публикувана в нашия сайт означава, че посетителите се съгласяват и са запознати със следното:

Публикуваната информация е само и единствено за лично ползване.

Публикуваната информация е само и единствено с информативен характер.

Публикуваната информация не може да бъде копирана, размножавана, предлагана и преиздавана по какъвто и да е начин. Цялото съдържание на този сайт представлява обект на авторско право по смисъла на закона за авторското право и сродните му права и е притежание на Лотос-45 ЕООД.

Името Лотос-45, логото, дизайна и цветове са собственост на Лотос-45 ЕООД. Използването им по какъвто и да било начин е строго забранено.

Лотос-45 ЕООД не гарантира, че сайтът ще бъде достъпен по всяко време, че ще бъде без грешки и без прекъсвания, че неточностите ще се коригират навреме, че сайтът или сървърът ще бъдат без вируси и / или други компоненти, които могат да причинят директни или косвени щети от ползването му.

Сайтът на Лотос-45 ЕООД предоставя връзки към други сайтове, за които не носи отговорност относно точността, съдържанието или валидността на информацията, намираща се на техните страници.

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”