•   
  •   
  •   
Подбор на персонал
Подбор на персонал
  Подбор на персонал

Лотос–45 ЕООД е агенция, специализирана в подбор на персонал с богат многодишен опит. Нашите експерти по човешки ресурси прилагат различни методи при подбора на кандидатите  в зависимост от изискванията и очакванията Ви към дадена позиция.

Нашата силна страна е откриването на служителите, които най–пълно и точно отговорят на Вашите стандарти и изисквания за работа и със своите качества допринасят за повишаването на имиджа и постигането на резултати за Вашата компания.

Услугата по набиране и подбор, която Ви предлагаме, включва:

• запознаване с дейността на клиента и с особеностите на позицията, за която ще извършваме подбор;
• среща с клиента и обсъждане в детайли на позицията за подбор, методите на подбор, визията и приоритетите на клиента по отношение на подбора, подходящите кандидати, крайните срокове за попълване на вакантната позиция, избора на медия план за обявяване на позицията и други;
• привличане на подходящи кандидати и тяхното оценяване чрез прилагане на интервю, психологически, професионални и други тестове в зависимост от заявената позиция;
• организиране на интервю със селектираните кандидати, отговарящи на изискванията, по предварително уговорен график с клиента;
• финализиране на подбора чрез одобрение от клиента за назначаването на подходящите кандидати. 

  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”