•   
  •   
  •   
Бизнес модели
Бизнес модели
  Бизнес модели

Благодарение на широкото ни познание и експертен опит сред множество индустрии, ние консултираме висшето ръководство и собствениците на компании във връзка с точното идентифициране на пазарни възможности и изграждане на бизнес модели за дългосрочно развитие на фирмата.

В много случаи в предприятието трябва да бъдат подпомогнати или дори променени всички ключови функции. При необходимост ние сме на Ваше разположение като надежден партньор за бързото им овладяване с ефективен кризисен мениджмънт, консултации за възможни оптимизации и анализ на бизнеса и финансовите резултати.

   Преструктуриране и развитие  
   Оздравяване на губещи предприятия  
  За въпроси, относно нашата услуга - Бизнес модели, моля натиснете тук!
  Полезни връзки
  • Агенция по заетостта
  • КЗЛД
  • jobs.bg - Предложения за работа от водещи компании в България
  • NAP.bg - Национална агенция за приходите
  • Национален статистически институт
  • Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”